ETTEVÕTTE LÜHITUTVUSTUS
 • Pic
  ARTICARD OÜ
  TEIE TURVALISUS - MEIE VÄLJAKUTSE

  OÜ ARTICARD on 2003. aastal asutatud 100% Eesti kapitalil tegutsev rahvusvaheline ettevõte.

  Seisuga 2016 on OÜ Articard, kandakinnitanud Eesti viie suurima turvateenuseid pakkuva ettevõtte seas. Ettevõttes töötab, seisuga 2016 aasta, ts 140 töötajat ja platseeruti Eesti turvaettevõtete TOP 5-te.

  Käesoleval ajal OÜ Articard kuulub rahvusvahelisse ettevõtete gruppi, millesse kuuluvad:

  OÜ Articard (Eesti);
  OOO Aртикард Секьюрити (Ukraina);
  S.R.O Articard (Slovakkia)

  Articard OÜ osutab valve- ja turvateenuseid Eesti Vabariigi territooriumil ning on kontserni emaettevõte. Juhtkonna- ja turvatöötajate isikkoosseis koosneb ainult oma ala professionaalidest.
  Ettevõttel on oma ööpäevaringne Juhtimiskeskus ja pidevas reageerimise valmiduses patrullekipaažid.

  Articard OÜ hinnapoliitika on kindlasti konkurentsivõimeline ja kujundatakse vastavalt konkreetsetele olukordadele ja/või soovidele. Meeldiv on tõdeda, et meie ettevõtte klientideks on Eesti suurimad tööstus- ja kaubandusettevõtteid, riiklike organisatsioone, õppeasutusi ja meelelahutusasutusi.OÜ Articardil-il on tehtud kutsealane vastutuskindlustus summale 150 000 eurot.

  Väljastatud tegevusload ja sertifikaadid:

  TTO000180 – Juhtimiskeskuse pidamine
  TTO000009 – Turvakontseptsioonide koostamine / turvakonsultatsioonide osutamine
  TTO000010 – Vallas- ja kinnisvara valve ja kaitse
  TTO000011 – Korra tagamine üritusel või valveobjektil
  FEH000280 – Tuleohutuse süsteemide projekteerimine, ehitamine ja hooldamine
  FKH000200 – Tuleohutuse süsteemide kontrollimine ja hooldamine
  TEL001378 – Elektritööde teostamine
  ISPS - Sadamates turvateenuste osutaja kvalifikatsioon
  ISO 9001:2015 – Ettevõtte kvaliteedijuhtimise süsteem, turvateenuste osutamisel
  USALDUSRVÄÄRNE ETTEVÕTE – Väljastati sertifikaat 2017

   

 • TEENUSED

  Tehniline valveteenus „kombiteenus“
  Häiresignaali saabumise korral, Articard Security Juhtimiskeskusesse, võetakse koheselt ühendust tellija poolt määratud kontaktisiku(te)ga, teavitatakse teda olukorrast ja toimitakse vastavalt kokkuleppele või olukorale. Kombineeritud teenuse puhul saadame valveobjektile autopatrulli kontrollima juhul, kui tellija kontaktisik selleks soovi avaldab, kui tellija kontaktisiku(te)ga ei õnnestu ühendust saada maksimaalselt 3 minuti jooksul häireteate saabumisest või kui klient ei nimeta õiget salasõna. Kontrolli tulemustest teavitame tellija poolt määratud kontaktisikuid SMS-iga või mailitsi. Kliendil on võimalik häireolukordi tühistada, teatades telefoni teel häire põhjuse ja kinnitades, et ei soovi valveobjekti kontrollimist. Kombineeritud teenuse puhul on patrullekipaaži väljasõidud eraldi tasu eest, mis ei ole arvestatud teenuse kuutasu sisse.

  Tehniline valveteenus „täisteenus“
  Häiresignaali saabumise korral, Articard Security Juhtimiskeskusesse, saadetakse valveobjektile koheselt autopatrull, häiresignaali tekke põhjuste väljaselgitamiseks. Koheselt, peale häire tekke põhjuste väljaselgitamist, võetakse ühendust tellija kontaktisikuga ja tehakse kokkuvõte olukorrast valveobjektil. Kliendil on võimalik häireolukordi tühistada, teatades telefoni teel häire põhjuse ja kinnitades, et ei soovi valveobjekti kontrollimist. Patrullekipaaž jääb objektile kuni tellija kontaktisiku saabumiseni (teenuse maksumus sisaldab patrullekipaaži kohal viibimist kuni 1 tund), kui ei lepita jooksvalt kokku teisiti. Täisteenuse puhul on patrullekipaažide väljasõidud arvestatud kuutasu sisse. Eraldi tasustatakse väljasõidud kui on tegemist kliendi eksimusega ja häireolukorda ei tühistata või häireolukorra põhjustajaks on häiresüsteemi mitte korrasolekust tulenevad valehäired (väljaarvatud juhul kui häiresüsteemi hooldab Articard Security).

  Pic

  Valvestamise kontroll
  Läbi valvesüsteemide, mis on ühendatud Articard Security juhtimiskeskusesse, on võimalik programmeerida valvestamise ja valvest mahavõtmiste kontroll ajad. Näiteks: Ettevõte X soovib, et tema tootmine või ladu oleks valves esmaspäevast reedeni ja 19:00 – 07:00 / laupäeviti – pühapäeviti valves 24 tundi. Sellel ajavahemikul valvest mahavõtmised tekitavad juhtimiskeskuses häireolukorra. Häireolukorra tekkimisel, võetakse koheselt ühendust tellija kontaktisikuga, teavitatakse teda olukorrast ja tegutsetakse juba vastavalt ning jooksvalt tehtud kokkulepetele või soovidele. Sama olukord ja selle lahendamine on ka siis, kui ettevõtte valvealad ei ole antud kellaaegadeks valvestatud. Kehtestatud olukorda on võimalik ühekordselt muuta telefonitsi (salasõna abil) või mailitsi.

  Automaatne aruandlus (tasuta lisaväärtused)
  Üheks läbivaks jooneks, meie ettevõttel, on teenuse osutamine ja protsesside käik, teha võimalikult läbipaistvaks ja teenuse ostjale pidevalt nähtavaks. Ehk siis teenuse ostja saab meid kontrollida ning jälgida meie tegevusi teenuse käigus. Selleks on mitmeid erinevaid variante, mis toimivad automaatselt. Need protsessid hõlbustavad märgatavalt ülevaate saamist oma objektidel toimuvast. Puudub vajadus helistada turvaettevõttesse ja oodata vastuseid, vaid kõik on käe-jala juures olemas. Näiteks:
  • Automaatne teenuse (objekti staatused) väljatrükk e-maili (kord päevas, kord nädalas, kord kuus). Seda võimalust kasutavad usinasti just hoonete haldurid ja kaupluste juhatajad/omanikud. Koheselt on selgepilt, mis kell valvestati (tööpäev lõppes), mis kell võeti valvest maha (tööpäev algas) jne.
  • SMS teenusega saadetakse info telefoni valvestamiste ja valvest maha võtmiste kohta See teenus on suunatud just eramute/korterite omanikele või siis jällegi väikeste büroode ja kaupluste / teenindusettevõtete omanikele juhatajatele. Sisuliselt toimib kui tööajakontroll.

  Valveseadmete hooldusteenus
  Valveseadmete hooldusteenus hõlmab praktiliselt kogu seadmete spektrit, mida kasutatakse valveteenuste osutamiseks (ATS süsteemid, läbipääsusüsteemid, tehnilise valvesüsteemid jne). Valveseadmete hooldusteenus tagab teie valveseadmete töökindluse kogu lepingu perioodiks ja ühtlasi hingerahu ning teadmise, et teie objektid ning vara on kaitstud.

  Patrullteenus
  Patrullteenus seisneb korrapärastes ja tellijaga kokkulepitud ajavahemikes/intervallides, teostatavaid kontrollreide valveobjektidele. Kontrollreidi käigus pööratakse erilist tähelepanu just nendele nüanssidele või riskikohtadele, mis on eelnevalt läbi riskianalüüsi selgunud. Reeglina on nendeks põhilisteks riskikohtadeks just piirded ja valvesüsteemideta (valvestamata) objektid ning ajutised ehitised või ladustamise / hoiustamise alad.

  Mehitatud valveteenus
  Mehitatud valveteenust on otstarbekas kasutada, esmajärjekorras just selliste keerukusastmetega objektidel, kus tehnilise valve seadmeid on liiga keerukas või ka kulukas rakendada (kaubandusobjektid, arhidektuurilistes või geograafiliste eripäradega objektid jne). Samuti sellistes olukordades, kus „kolmanda osapoole“ kasutamine kontrollmehhanismidena on vajalik. Üks olulisemaid mehitatud valve viibimine valveobjektil on just preventatiivne. Mehitatud valve teenuse osutamisel viibib turvatöötaja pidevalt tellija objektil ning tema tööülesanneteks on ohuolukordade ja konfliktide ettenägemine ja operatiivne tegutsemine kriisisituatsioonide lahendamiseks. Meie turvatöötajad on valveteenust osutades korrektses vormiriietuses või vastavalt kliendi soovile ülikonnas. Lisaks on turvatöötajad varustatud vajalike side- ning seadusega lubatud erivahenditega. Turvatöötajad on pidevas ühenduses Juhtimiskeskusega ja neil on pidev patrullekipaažide tugi- ning kontroll.

  Rannavalve
  PRannavalve kujutab endast kahe valdkonna kombinatsiooni – vetelpääste ja avaliku korra valve. Rannavalvel jagub tegevust kuhjaga. Vahel palutakse kadunud laps üles leida, hoida silma peal oma varal jne. Samas pole ka selle vastu midagi, kui palutakse selga kreemitada.

  MEIE REFERENTSID

  EESTI
  Riiklikud organisatsioonid Kaubandus Õppeasutused Tallinna Kommunaalamet Harju Tarbijate Ühistu Tallinna Polütehnikum Tallinna Linnavaraamet AS Rahva Raamat Prantsuse Instituut Eestis Maardu Linnavalitsus OÜ Foorum Invest Üle 100 lasteaeda Tallinna Haridusamet Mekka Kaubanduskeskus Põhja-Tallinna Valitsus Mustakivi Kaubanduskeskus Viljandi Linnavalitsus Võru Linnavalitsus Ehitus Tööstus ja büroohooned Sillamäe Linnavalitsus AS Skanska AS Eke Ärikeskus Sindi Linnavalitsus AS Merko Ehitus AS Haljas AS Riigi Kinnisvara AS Tallinna Teede AS Vertex Estonia SA Narva Haigla AS Maru Ehitus AS Fazer Eesti SA Ida-Viru Keskhaigla AS Terrat OÜ AVP Integral

  Pic

  UKRAINA
  ООО» Рийк Цваан Украина» – Euroopa tootmisettevõtted
  АО «СБК» – ehitusmaterjalide tootmisettevõtete kett
  ООО «Экогринлайн» - jäätmekäitlusettevõte
  ООО «Центр системных интеграций» IТ-firma, mis teenindab suurimaid panku Ukrainas
  АО «Новгород-Северский Сырзавод» - piimakombinaat
  ООО «Ромстал Украина» - üks suurimatest Ukraina santehnikakaubanduse müügiga tegelev ettevõte
  АО «Укргазбанк»- pangakett

  LÕPPSÕNA JA PÖÖRDUMINE

  Tegelikkuses on erinevaid turvateenust pakkuvaid ettevõtteid palju. Erinevate suurustega, sidemetega ja ambitsioonidega. Selles konkurentsis ja seadusruumis, püüavad kõik millegi poolest teistest erineda ja silma paista. Eks nii ka meie. Peamine eesmärk on Articard Security-l just tehnilise poole arendamine ja uute tehniliste lahenduste väljatöötamine ning koostöös tellijatega nende elluviimine. Seda sellel lihtsal põhjusel, et tehnilised lahendused on efektiivsemad ja läbipaistvamad (ühekordne investeering, ajalugu salvestub) just tellijale endale. Turvatöötajal kõrval koguaeg ei seista ja „mis ta seal öösel teeb ning kas ta teeb ikka seda, mida kokkulepitud“, on iga tellija alateadvuses. Siiani on selline arenemissuund ja ambitsioon toonud edu ja arengut. Arengut ja uusi lahendusi just koos klientidega arenedes, laienedes ja koos lahendusi leides. Oleksime väga tänulikud selle eest, kui saaksime omi mõtteid ka Teile avaldada ja pakkuda võimalusel ehk teistsugust vaadet või pakkuda lahendusi, millele pole veel tuldud. Teiseks suureks eesmärgiks on Articard Securityl just see, et ei lasta tekkida mugaval töörutiinil, vaid koguaeg peab mõte töötama ja tellijaga ühes suunas: et oleks turvalisem, et oleks kindlustunne, et oleks efektiivsem / vähem kulukam.

  Kindlasti on ka väga tähtis arvestada sellega, kas ettevõttel on omal kõik vahendid teenuse osutamiseks või ollakse erinevate teenuste osade vahendajaks ja vastutuse hajutajaks, kas on olemas kindlustused, et tagada kindlustunnet tellijale. Articard Securityl on olemas nii vahendid kui „know hou“. Lähtume põhimõttest, et „ise teeme ja ise vastutame“. Articard Security teenuste osutamisel on üheks läbivaks jooneks / mõtteks see, et iga ettevõtja peab saama omale töö- ja öörahu. Tegeleme sellega, mis meil kõige paremini välja tuleb ja mida oskame.

  Juhul kui see lühiülevaade tekitas Teil mingeidki küsimusi, siis on see juba pool võitu, kui saame nendele küsimustele vastuseid leida ning omapoolseid mõtteid avaldada.

Articard OÜ © 2003-2017 JUHTIMISKESKUS 6597004 või 5500112 / KLIENDITEENINDUS 6545105